POLANSKI-Foundation Fundacja jest fundacją działającą zgodnie z polskim prawem,
KRS 0000782302, NIP 9552514084, REGON 383125590,
mającą za cel wyszukiwanie i upamiętnianie nieznanych dotąd miejsc kaźni i pochówku ofiar Holocaustu, we współpracy z innymi organizacjami w Polsce i za granicą, zgodnie z regułami religijnymi i przepisami prawa. Pragniemy spełnić swój ludzki obowiązek wobec ofiar.
Aby pamięć o Nich była wieczna.
To jest nasz dług.
I nikt i nic nas z tego zwolnić nie może.
Spełnijmy swoją powinność.
Dodajmy wypowiedź Pana Edwarda Mosberga, jednego z Ocalonych:

"Zapomnieć znaczy zabić ich jeszcze raz".